Rješenje o nadležnosti ASP-a

Prema pravilniku ASP-a moguće je na zahtjev predlagatelja donijeti Rješenje o nadležnosti u vezi pojedinog slučaja. Svrha ovog rješenja jest da izbjegnete dolazak na nekakav drugi sud u kojem vas netko dovodi silom ili neznanjem da je drugi sud nadležan u ovom slučaju.

Da biste dobili pozitivno Rješenje o nadležnosti potrebno je podnijeti zahtjev i dostaviti dokaze (postojanje ugovora o arbitraži). Tada je to rješenje službeni dokument kojeg možete koristiti u slučaju da vas druga strana pokuša uvući na nekakav drugi sud koji nije nadležan za sporove između vas. ASP nije dužan dokazivati svoju nadležnost niti će osim ovog dokumenta ulaziti u ikakvu korespodenciju sa drugim sudovima koji se također smatraju nadležnima, ali uvijek svojim strankama može dati određeni savjet. Na stranci je da se izbori za nadležnost ASP-a jer nam iskustvo govori da drugi sudovi nenavikli na ikakvu konkurenciju, a sigurni u svoj monopol ignoriraju ovakva rješenja, što zbog neznanja što zbog komfora, da ne ulazim u moguće druge razloge.

Stranka mora inzistirati na nenadležnosti ijednog drugog suda osim ASP-a i ne ulaziti u nikakve rasprave u vezi slučaja, jer se tada smatra je prihvaćena nadležnost drugog suda.  Odlučnost, znanje i sigurnost su ključne komponente u ovakvim slučajevima, ma koliko god vam čudno ova izjava izgledala.

Rješenje o nadležnosti je uniformirano i izgleda otprilike ovako:

Na zahtjev stranke, a temeljem Zakona o Arbitraži (NN 88/01), Zakona o sudovima, a u skladu sa pravilnikom Arbitražnog Suda Pravde (nadalje ASP) donosim slijedeće

Rješenje o nadležnosti ASP-a

u sporu

XXXXXXXXXXXXXX

protiv

YYYYYYYYYYYYYY

ili bilo kojeg čovjeka u svojstvu agenta iste

Temeljem dokumentacije dostavljene od podnositelja zahtjeva neosporno je utvrđeno da je Ugovor o Arbitraži sklopljen u skladu sa čl. 6. st. 3. t. 1. Zakona o arbitraži (NN 88/01) pisanom ponudom koja je poslana YYYYYYYYYYYYY 11.11.1111, a koju je isti uredno zaprimio i na nju nikada nije odgovorio, čime se nadležnost prepušta ASP-u, a sve u skladu sa Zakonom o sudovima čl.4. st.2. Iz ovakvih dokaza nikakvo drugo rješenje nije moglo biti doneseno.

Tražim od svih relevantnih državnih i nedržavnih agencija da poštuju ovo rješenje utemeljeno na zakonu i pozitivnoj pravnoj praksi ukoliko ne postoje ikakve činjenice koji dokazuju suprotno.

Protiv ovog rješenja ne može se podnijeti žalba

Udruga Čovjek – Arbitražni Sud Pravde