Korupcija vladavine prava

Vladavina prava možda sama po sebi i nije loša ideja, možda čak ima notu uzvišene svjesnosti, ali da bi ona mogla funkcionirati potrebni su sviješću uzvišeni ljudi širokog pogleda i znanja. Ljudi koji su nadišli sitničave osobne interese i prešli iz osobnog interesa u domenu interesa Života. U ovom momentu činjenica jest da se vlast i vodstvo nacionalne države (misli sa na REPUBLIKU HRVATSKU), kompromitiralo na svim razinama. Sve grane vlasti pune su bivših i sadašnjih kriminalaca koji su na tu poziciju došli raznim zakonsko/legalnim prevarama, te nemoralnim i nelegitimnim političkim fuzijama u kojima ideologija i politički stav određene stranke nije bio ograničavajući faktor prilikom promjene političkog pola u svrhu ostvarivanja političke moći i zauzimanja fotelja. Taj i takav nemoral i kriminal u redovima onih koji bi trebali biti moralni i etički uzor, pokazatelj je da Čovjek više ne može i ne bi smio svoje povjerenje davati takvoj svijesti koja je spremna odreći se i boga i čovjeka za egoistični probitak i materijalnu korist. Dugogodišnji političar koji je sudjelovao u svim strukturama vlasti Vladimir Šeks javno je na TV rekao da se zakoni ne donose u saboru već je sabor samo fasada koja odaje zakonitost i pravni procesa, a da se zakoni pišu i donose u malim privatnim interesnim skupinama. Pokušaji svih institucionalnih i vaninstitucionalnih skupina ljudi da promjene legalnim sredstvima ovakav tijek događaja nisu do sadašnjeg trenutka urodili plodom. A poznata je činjenica da problem nije rješiv na razini vidljivosti/posljedičnosti, već uzročnosti. Uklanjanje vidljivih posljedica je tek obično nanošenje šminke na izubijanu glavu.