Fikcija pravnog sustava

Pravni sustav također je iluzija, u kojoj je na čelo sistema postavljen fiktivni koncept kojeg zovemo pravo. Obzirom da je pravo neživa/imaginarna disciplina, nije poznato kako ona može vladati. Ujedno s tom izmišljotinom predstavljen je i koncept predstavnika vlasti kojeg provode živi ljudi koji jedini i mogu i imaju kapacitet obnašati ulogu vlasti. Ali oni to ne rade u svoje ime, već u ime zakona, ili u ime naroda/države kontrolirajući u potpunosti vlast, ali nemajući ikakvu odgovornost za svoja djela, jer to što rade, ne rade u svoje ime. Stoga je zacijelo jasno da je vladavina prava obična fikcija, nema podlogu u stvarnosti i iluzornog je karaktera.

Praktična posljedica svega toga je da čovjek, u ego svjesnom stanju, živi lažan i fiktivan život. To je jedna od iluzija i obmana života u skladu s apsurdnim uvjerenjem da su njegove konceptualizacije točne i stvarne, a one to nisu. Čovjek ne samo živi, već se i odnosi prema drugima (često dogmatski i nasilno), na osnovi vjerovanja da je varalica istinit. Pošto je zakon podskup djelovanja ljudskog uma, što drugo zakon može biti različito od izraza kao što su npr., fikcija i prijevara?