Fikcija društvenog ugovora

Svaki moderni demokratski sistem poziva se unisono na „Društveni ugovor” kao njegov temelj. Taj fiktivni ugovor kaže da se čovjek odriče djela svoje slobode da bi društvo moglo funkcionirati. J.J.Ruseau, tvorac tog mentalnog koncepta krivo je zaključio da je Čovjek u Biti loš, da je zvijer i da ga treba obuzdati na bilo koji način, pa makar i silom. Takav čovjek mora konstantno biti pod nadzorom, jer će ubiti i pokrasti ako ga se ne kontrolira. To je potpuna izmišljotina i neprihvatljiva životnoj filozofiji članova ovog društva. Čovjek nije rođen u grijehu i u dugu kako to katolička crkva tumači. Čovjek je u duhu i svijesti superiorno Biće i ne treba ga učiti da se ne smije ubijati i krasti ili napadati druge ljude i njihovu imovinu. Čovjek to već zna. A tzv. „društveni ugovor“ u naravi ne postoji, niti je ikad napisan, niti je ikad potpisan…najobičnija iluzija, fikcija i prevara.