Pljačka čovjeka kroz financijski sistem

Pravni sistem je promotor najveće prevare današnjice i njegov osobni tjelohranitelj. Ta prevara se zove financijsko-bankarski sistem. Najveća i najmoćnija društva svijeta poput SAD, UK, Japana, Njemačke dužni su valuta u svotama koje se mjere u bilijunima dolara. Hrvatska, kao društvo, prati taj trend. Pitanje je samo kome su te ogromne i moćne države dužne? Iako se one sve, kao i Republika Hrvatska, nazivaju Suverenima, financijski suverenitet nemaju, već posuđuju novac kod privatnih banka, te plaćaju još i kamatu na njega. Banke, radeći po principu „bankarstva djelomičnih rezervi”, upumpavaju u sistem novac bez pokrića, u obliku kredita (čitaj duga) kojeg treba vratiti i to sa kamatama. Kako kamate nikad nisu ubačene u opticaj, dug je nemoguće vratiti, te se država mora iznova i iznova konstantno zaduživati radi servisiranja kamata, jer ništa drugo ne može napraviti. U takvom sistemu država, koja je prije tog preuzela vlasništvo nad javnom imovinom, prodaje istu u obliku zaloga za kredit ili kao jamstva za otplatu. Kad sve proda, a čemu je vrlo blizu, onda će za kredite jamčiti svojim građanima na koje je već upisala vlasništvo. Tako je čovjek u paklu ovog koruptivnog sistema postao zalog za dugove i zavezan dužničkim ropstvom. Postoje dokazi u nekim slučajevima, ali i sumnja u drugome da su rodni listovi fiktivnih fizičkih osoba također znanih i kao „građani” služili kao zalog za podizanje kredita ili emisije novca u kojem je isti građanin zalog za dug. Na primjeru Američkih rodnih listova evidentno je dokazano da svaki rodni list ima CUSIP broj koji je jedinstveni broj kojeg dobije svaki vrijednosni papir. Nemamo konkretne dokaze da se to isto radi i sa rodnim listovima u Hrvatskoj, osim što postoje sumnje, jer svaki rodni list ima srebrenu nit na sebi što je dokaz da je vrijednosni papir, a uz to Hrvatska je u potpunosti preuzela sve vrijednosti” i procedure liberalnog bankarsko-kapitalističkog sistema, te je razumno zaključiti da se isti postupak odvija i u Hrvatskoj.