Kako napisati tužbu

Nakon što je utvrđena nadležnost ASP potrebno je poslati Tužbu. Tužba se može poslati u elektronskom obliku, ali ju je također potrebno poslati u i pismenom obliku u dovoljnom broju primjeraka. Po jedan za svakog tuženika i ASP. Uz tužbu šaljete i dokaze kojima potkrepljujete svoje tvrdnje. Možete to poslati u i elektronskom obliku (skeinrano). Na zahtjev tužitelja dokazni materijal se mora poslati i u pismenom obliku. (kopije)

Prilikom sastavljanja tužbe koristite što je moguće jednostavnije riječi bez pretjeranog objašnjavanja, već se samo držite činjenica i što ih je više to je lakše donijeti presudu. Također u tužbi navedite na koji način ste postupanjem tuženika oštećeni i što bi zadovoljilo vašu žeđ za pravdom.

Ako neke stvari u samom procesu ne budu sudu jasne, tražit će se dopuna tužbe ili dodatno objašnjenje napisanoga tako da nema bojazni da ste nešto zaboravili ili da ako ne napišete tužbu „kako treba“ da će to utjecati na pravorijek.

ASP je prilično fleksibilan u ovim procesima i najbitnija mu je pravda, dok je zadovoljavanje formi na drugom mjestu.