Članstvo

Temeljem članka 11. Statuta Udruge, upravni odbor u sastavu Mile Kovačić, Nino Mrkušić i Dražen Kasalo na sastanku u Splitu donio je

Pravilnik o uvjetima pristupa, oblicima članstva  i izbora novih članova Udruge

Članak 1.

1) Članom Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba, sukladno zakonu i Statutu Udruge.

2) Pravna osoba svoje članstvo u Udruzi ostvaruje putem ovlaštenog predstavnika

Članak 2.

1) Članstvo u Udruzi može biti nominalno, redovno i počasno.

2) Nominalni član može postati svaka pravna, te fizička osoba, ispunjavanjem pristupnice. Nominalni član može sudjelovati u radu Udruge, ali bez mogućnosti da odlučuje, bira i bude biran u tijela Udruge i bez prava glasa u Skupštini.

3) Redovni član Udruge može postati  svaki nominalni član Udruge, uz preporuku najmanje jednog redovnog člana Udruge, a koja svojim djelovanjem neposredno doprinosi ostvarivanju zacrtanih ciljeva Udruge. Redovni član se postaje ispunjavanjem pristupnice, potpisom izjave o suglasnosti sa ustrojstvom i ciljevima Udruge, uz uvjet da je  nominalni član Udruge minimalno tri (3) godine, a o čemu na zahtjev odlučuje upravni odbor. Svi redovni članovi imaju pravo birati i biti birani u tijela udruge. Pravne osobe ne mogu biti redovni članovi Udruge.

4) Počasni član Udruge može postati svaka fizička osoba, bilo da je državljanin Republike Hrvatske ili stranac; svaka pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili strana pravna osoba, a koja je značajno pridonijela radu Udruge. Počasnim članom Udruge postaje se odlukom Upravnog odbora Udruge, na prijedlog bilo kojeg redovnog člana Udruge. Počasni član može sudjelovati u radu Udruge, ali bez mogućnosti da odlučuje, bira i bude biran u tijela Udruge i bez prava glasa u Skupštini.

Članak 3.

Članarina za jednu godinu iznosi 240 kn i uplaćuje se za svaku godinu unaprijed.

Članak 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja

U Splitu, 5.2.2018

Zahtijev za članstvom dokumentacija:

pristupnica-za-clanstvo-docx

pristupnica-za-clanstvo-odt

 

On Line formular zahtjeva za članstvom

Ovim potvrđujem da sam razumio i prihvatio statut i pravilnik Udruge Čovjek