Cjenik suda

CIJENIK ARBITRAŽNOG SUDA PRAVDE (važeći do 31.12.2017.)

Proces određivanja nadležnosti i izdavanje rješenja           200,00 kn

Proces mirenja                                                                             300,00 kn

Zaprimanje i obrada tužbe                                                        400,00 kn

Ročište (sudac pojedinac)                                                         300,00 kn

Ročište (arbitražno vijeće)                                                         300 kn + 150 za svakog sudca

Donošenja pravorijeka                                                                500 kn za sporove do 10.000 kn

                             500 kn + 2% ukupne vrijednosti spora za sporove od 10.001 -100.000 kn

                            1000 kn + 0,5% ukupne vrijednosti spora za sporove od 100.001 – 1.000.000,00 kn

                            2000 kn + 0,3% ukupne vrijednosti spora za sporove iznad 1.000.000,00 kn

Dodatni troškovi:

Cjene iz članka ne obuhvaćaju troškove dokumentacije, poštanske i telefonske troškove koji se naknadno obrađuju i naplaćuju prema stvarnom utrošku.

Plaćanje:

Tužitelj je dužan prilikom podizanja tužbe ili započinjanja procesa mirenja/nagodbe uplatiti :

  • 1.000,00 kn za procese do vrijednosti 10.000,00 kn (l kategorija)

  • 1.500,00 kn za procese vrijednosti od 10.001,00 kn -100.000,00 kn (ll kategorija)

  • 2.000.00 kn za procese vrijednosti od 100.000.00 kn – 1.000.000,00 (lll kategorija)

  • 3.000,00 kn za procese vrijednosti iznad 1.000.000,00 kn (lV kategorija)

Ukoliko se pokaže da stvarni troškovi procesa premašuju uplaćenu svotu, sud će obustaviti rad dok se ne namiri iznos do stvarnih troškova. Ukoliko se trošak pokaže manjim od uplaćene svote sud će vratiti razliku tužitelju.

Sve sudske troškove snosi onaj koji izgubi spor pred arbitražnim sudom. Tužitelj ima pravo na naknadu sudskih troškova u punom iznosu ukoliko mu je sud u potpunosti pravorijekom odobrio njegova traženja, o čemu će sud donijeti pravorijek. Ukoliko je sud uvažio djelomično traženja tužitelja onda on sudjeluje u plaćanju srazmjernog dijela troškova, o čemu će sud donijeti pravorijek.

Sudačku nagradu u iznosu od 1% za sporove ll kategorije, 0,5% za sporove lll kategorije te 0,3% za sporove lV kategorije sud naplaćuje onda kada se naplati tužitelj.

Svaki spor nematerijalne prirode spada u spor l kategorije.

Svaki spor u kojem je predmet spora materijalna stvar koja ima novčanu vrijednost spada u materijalne sporove čiju će vrijednost (kategoriju) odrediti sud.

Naplata potraživanja temeljenih pravorijekom ne spada u domenu ovog suda.

Uplata sredstava vrši se na:

Korisnik:

ČOVJEK

Bernardinova 5, 21000 Split

IBAN: HR3123900011100942523

Predsjednik Arbitražnog Suda Pravde

Dražen Kasalo