Arbitražni sud Pravde

Arbitražni Sud Pravde osnovan pri Udruzi Čovjek stalno je arbitražno domaće sudište osnovano prema Zakonu o arbitraži (NN88/01). Ovo je prvi sud osnovan u Hrvatskoj i šire čiji je inicijalni smisao osnivanja bilo smanjivanje samovolje i represije javnih službi REPUBLIKE HRVATSKE. Osnivači ovog suda prvenstveno su imali na umu zaštitu prava živog čovjeka kojeg sistem danas promatra kao stvar i ne želi/ne može/neće da mu pruži pravdu istinu i stvarnost.

Stoga potrebno je da se sami pobrinemo za sebe, i ispred nas je rezultat takve akcije. 

Važno je istaknuti da ASP nije konačno rješenje oslobođenja čovjeka od zuluma sistema već samo jedan nužan tranzitivni korak u njegovu hodu k slobodi.

Arbitražni sud je mjesto na koje može doći svaki čovjek i pokrenuti spor protiv bilo koga, ali prije toga mora ispuniti određene uvjete. Ako vam se čini zanimljivo na ovim stranicama možete saznati sve o tim uvjetima.